NOVINKY

arr3Krbová kamna a krbové vložkyDále rozvíjíme spolupráci s výrobci krbových kamen a krbových vložek. Našimi partnery jsou např. -... arr3Krbové obestavbyPokud plánujete do bytu či rodinného domu, krbová kamna či krbovou obestavbu kontaktujte... arr3Lehký fasádní nebo interierový komínPokud bydlíte v rodinném či bytovém domě, kde není komín nebo není v tam kde ho potřebujete -... arr3NOVINKY a LETNÍ SLEVY  NOVĚ - šetrně frézujeme komíny a odstraňujeme usazený a ztvrdlý dehet z kouřovodu. Využijte... arr3Vložkování kouřovoduKouřovody určené pro tuhá paliva, které jsou rovné a nejsou nijak zakřivené vložkujeme standardně... arr3kontrola spotřebiče na tuhá palivaVýrobce často dodává k zakoupenému kotli na TP sadu kartáčů na čištění žeber a průduchů.Za sebe... arr3pravidelná údržbaPři našich návštěvách a kontrolách často slýcháváme " Já vymetal na jaře, takže to není na podzim... arr3ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE nebo KOTELNYMáte doma kotel nebo ve firmě, v bytovce kotelnu ? Postaráme o profesionální kontrolu, čištění  a...

ZDARMA

Využijte našich služeb.

_____

Návštěvu včetně zaměření a kalkulace máte u nás ZDARMA

______

Pokud Vás tedy cokoliv zajímá nebo se chystáte stavit, opravovat, vložkovat Váš komín, kontaktujte nás a my v domluvený termín přijedeme, zaměříme, navrhneme řešení a předáme cenovou nabídku a to vše úplně ZDARMA

_____

 

KONTAKTY

Kominictví AZ Komín
Na Pahorku 99 Milovice
tel: +420 777 044 555
info@azkomin.cz
IČ: 75462117

pravidelná údržba

Při našich návštěvách a kontrolách často slýcháváme " Já vymetal na jaře, takže to není na podzim potřeba"  nebo "topím pouze kvalitním suchým dřevem, takže čistit kouřovod je zbytečné"

Je jasné, že jedna kontrola za rok včetně čištění je lepší než žádná :-) a že tvrdé, suché dřevo nezanáší kouřovod tolik co měkké a mokré dřevo nebo uhlí.

Na druhou stranu doporučení kominických mistrů, kteří mají mnohaleté zkušenosti a také doporučení institucí, které mají co dočinění s požární bezpečností a např. výrobci komínových systémů nebo kamen jsou trochu více zodpovědní.

V jejich doporučení stojí zkontrolovat a provést alespoň základní čištění minimálně 3 x , ale klidně i 6 x do roka, samozřejmě pokud je spotřebič používán pravidelně.

Samotné čištění není takovou položkou v porovnání  s ušetřeným palivem, bezproblémovým chodem a tím maximálním využitím získané energie a v neposlední řadě minimalizování nebezpečí požáru nebo vniknutí spalin do obytné části.

U nás se snažíme držet tabulky, která vyšla jako doplněk novely zákona z r. 2010 a kterou přikládám níže.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

Pevné

 

Kapalné

 

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

 

2x

 

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

 Doplňující poznámky k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových  odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně[1]) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci[2]) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.