Frézování komínů


                                                                   Frézování komínů je zvětšení vnitřního průměru komínu.


      Nejčastější důvody frézování komínů

  • nedostatečný odvod spalin – nedostatečný tah

  • nový spotřebič s větším výkonem

  • nový spotřebič s větším průměrem hrdla pro odvod spalin

  • zvětšení průměru komínového průduchu
  • změna technologie vytápění (tuhá, kapalná, plynná paliva)

  • zadehtovaný komín, který není možné vypálit

  • rekonstrukce – modernizace komínu

  • nízká účinná výška komínu


Technologie frézování

Frézování provádíme za využití vlastní hydraulické komínové frézy. Našimi frézovacími hlavicemi pokryjeme většinu typů komínů a specifických požadavků našich zákazníků. Pro montážní firmy, které nevlastní komínovou frézu frézujeme za zvýhodněné ceny.