Revize spalinových cest

                          

Potřebujete provést odbornou a profesionální revizi komínů našim proškoleným revizním technikem? Chcete předejít nehodám a mít oficiálně prověřený a schválený komín (komínový systém)? Přitom nechcete platit zbytečně předražené částky za revizi komínů? Zajistíme pro vás kompletní revizi bez dlouhých čekacích lhůt!

Poskytujeme kompletní služby v oblasti revize komínů od posouzení spalinové cesty po vypracování výchozí revizní zprávy. Revize je nutná vždy k výstavbě nové spalinové cestě nebo při její změně a výměně spotřebiče.  Při revizi se hodnotí stavební část, celková funkčnost komínového systému, odvod spalin do volného ovzduší a bezpečný provoz. 


V případě stavby, opravy nebo rekonstrukce spalinové cesty musí být dodrženy platné normy, mezi které patří ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny – všeobecné požadavky).


E-mailové adresy oddělte čárkou.