Kontrola spalinové cesty


Spalinová cesta slouží k bezpečnému odvodu spalin do volného ovzduší .

Čištění spalinové cesty  se na základě  Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  ze dne 22. ledna 2016 provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu.Pokud nelze spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, je možné provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Tento způsob čištění může provádět pouze oprávněná osoba.


E-mailové adresy oddělte čárkou.