Vložkování komínů

Máte komín v dobré kondici ?

Nejčastější důvody vložkování komínů:

  • špatný technický stav stávajícího komínu

  • stávající komín nesplňuje požadavky platných předpisů

  • při netěsnosti komínového zdiva (vlhkost na povrchu komínového tělesa, zápach ze spalin v místnosti)

  • přechod na jiný druh paliva nebo spotřebiče

  • výměna původní komínové vložky, která již neplní svůj účel

  • spalinová cesta byla frézována